Entrega de alimentos para Escola Municipal Sérgio Lopes